מדיניות פרטיות

אתר VGANISH אשר כתובתו: www.vganish.co.il (להלן: "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל ורואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותם. האתר מופעל על ידי VGANISH (להלן: "מפעיל האתר" או "אנו").

מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ומסביר את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר בעת השימוש בו, או נמסר על ידי המשתמשים.

המידע שייאסף (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של מפעיל האתר והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות זו, כמפורט להלן.

באתר ובמדיניות זו, פניה בלשון זכר או נקבה נעשית מטעמי נוחות בלבד, ויש לראותה כפניה לכל המינים.

  1. מידע שאנו אוספים

בעת שימוש באתר, מפעיל האתר יקבל מידע שאתה תספק באופן וולונטרי (לרבות, לשם הרשמה לרשימת התפוצה שלנו, ניוזלטרים וספרים אלקטרוניים). מידע זה יכלול פרטים אישיים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון או כל מידע אחר שתספק.

כמו כן, cookies המופעלים באתר (כמפורט להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר, כתובת ה- IP, משך השהות באתר וכו'. המידע המפורט בסעיף 1 זה יכונה להלן "המידע שנאסף".

  1. מטרות האיסוף והשימוש במידע:

אנו עושים שימוש במידע שנאסף למטרות הבאות:

• יצירת קשר, מתן שירותים, מענה לפניות או בקשות תמיכה; • אספקת תוכן כגון: שליחת ניוזלטרים, מאמרים, מתכונים, מוצרים וקורסים באמצעות דואר אלקטרוני; • אבטחת מידע; • תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו; • על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

  1. מסירת מידע לצד שלישי

אנו רשאים להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

אנו עשויים לשתף מידע אישי הקשור אליך עם ספקי שירותים וצדדים שלישיים אחרים, במידת הצורך, כדי למלא את המטרות של איסוף המידע האישי וכן למטרות הבאות:

  • כדי למנוע, לזהות ולצמצם מעשים בלתי חוקיים, הונאה ו/או פרצות אבטחה בלתי חוקיות, וכן להעריך ולנהל סיכונים, כולל התראה האם פעילויות מזויפות התגלו באתר;

  • חלוקת מידע אישי עם רשויות אכיפת החוק ו/או סוכנויות ממשלתיות, בתי משפט ו/או ארגונים אחרים, כדי לציית לדיון או הליך משפטי דומה, או כדי להגן על זכויותיו, להגן על ביטחונך או על ביטחונם של אחרים, על מנת לחקור הונאה או להגיב לבקשה ממשלתית;

  • וכן – במידה ומפעיל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  • עוגיות

האתר משתמש בעוגיות- .cookies cookies הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנך גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירך, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להעריך את הביצועים של האתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להשבית, להגביל או להסיר קובצי cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

  1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר זה. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נראה בהמשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות זו כהסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

  1. יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת: ganiecom@gmail.com

כדי שנוכל לטפל בפנייתכם באופן מיטבי, אתם מתבקשים לציין בפניה את שמכם המלא ופרטים ליצירת קשר אתכם (כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון).

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 20.2.2020.